Traduction24.com

Traduire les paroles en 2 étapes simples!

Artiste: f.i.r. - Titre: lydia 

Paroles & Traduction: - lydia Ci-dessous, vous trouverez les paroles avec la traduction affichées côte à côte! Sur notre site web, vous trouverez de nombreuses autres paroles avec les traductions de ! Consultez nos archives et les autres paroles, par exemple cliquez sur la lettre f de et voyez quelles chansons nous avons le plus de dans nos archives comme lydia .

ORIGINAL

Lydia

Mi lei de yan kuang

Wei he liu lang

Xin sui de hai yang

Shou le shang

Lian wei xiao dou pang huang

Gypsy nu lang

Wei shei er chang

Ni hui kan jian wo

Kan jian yun

Kan jian tai yang

Jun lie de da di chong fu zhe bei shang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

Lydia

Xing fu bu zai yuan fang

Kai yi shan chuang

Xu xia yuan wang

Ni hui gan shou ai

Gan shou hen

Gan shou yuan liang

Sheng ming zong bu hui zhi chong man bei shang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

TRADUCTION

Lydia

Mi lei de yan kuang

Wei he liu lang

Xin sui de hai yang

Shou le shang

Lian wei xiao dou pang huang

Gitan nu lang

Wei shei er chang

Ni hui kan jian wo

Kan jian yun

Kan jian tai yang

Jun lie de da di chong fu zhe bei shang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

Lydia

Xing fu bu zai yuan fang

Kai yi shan chuang

Xu xia yuan wang

Ni hui gan shou ai

Gan shou hen

Gan shou yuan liang

Sheng ming zong bu hui zhi chong man bei shang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

Ta zou le dai bu zou ni de tian tang

Feng gan hou hui liu xia cai hong lei guang

Ta zou le ni ke yi ba meng liu xia

Zhong hui you ge di fang deng dai ai fei xiang

traductions des paroles

Les meilleures chansons du monde