Traduction24.com

Traduire les paroles en 2 étapes simples!

Artiste: evoe - Titre: swerve 

Paroles & Traduction: - swerve Ci-dessous, vous trouverez les paroles avec la traduction affichées côte à côte! Sur notre site web, vous trouverez de nombreuses autres paroles avec les traductions de ! Consultez nos archives et les autres paroles, par exemple cliquez sur la lettre e de et voyez quelles chansons nous avons le plus de dans nos archives comme swerve .

ORIGINAL

Corus

MengeneKasi babuza ngezami,

meng'phethe zam' zobe zibhema iZollo,

we blaze it up the early morning,

sthola lapho Rydin' on a Volvo,

we drop it down mese sphethe'zami,

aw mabhebeza I wanna see u go sLow...,

we break it down,(Break it)

we break it down,(Break it)

we break it down kuze kuphuk'iqolo

Verse1

Eh bathi ngigiligoda meng'Kill iBeat igidlile ng'shiya ibhoda,

dala indoda sdiliziy'khotha bagcwale ngigwinyi Ndoda,

dig iDollar nalez ey'talabha kdala zibhema iZoll,

ngathi iRoof is on fire la kugcwele abantu abasha,

izona izolo namuhla zyaBridger z'fohloz'amazolo,

zigcwala ngendovolo k'shovwa nenombolo kudliwe iZoll,

bhinci mpompo ivolovolo ubhalamba efunukuy'thola,

Kuhlanya ngisho abangaboni bheka ngyabukisa phela,

izinja z'khona zngena ngenduzula sek'xeg'amadolo,

zishaye iduzu zikhwihliz'amagwebu mese zigwinye strong,

iDeal ikhona dilik'ebhilidini mofun'iBeef,

leTrack iRecord'elwe emakhazeni ingakho ibulaliwe,

gwinyi ngwici zishona phansi medaleka k'guga idolo,

dala uWrong udale iFlop mez'qaleka z'qhuma inyongo,

k'dala sasibhala madala,

k'dala sasidala abadala,

ngathi sengidova lenamba vele baSwerve ngeKasi...

Curus 2

Verse 2

Ub'hlakahlaka menghlakaz'iBeat ngiCause inyakanyaka,

k'zama zame umhlaba uMbzet mededela isando,

umdala ngani modala abadala ungay'qgubzani sani,

mfake eBokisini skhiphe umqondo thing out of the box,

isqalo plus ngeke ungagcwali ngentwa eRep Mashu,

didisi bhari dikida udaba ungay'gqubuzani sani,

dudulu darki delela ikasi uzodaleka bhari,

iDollar selihlangene aw'me kancane ngith u'kukhokha umoya,

vele gazi khona abasamangele ngokuzwa lenamba,

ang'kakashintshi sani k'shintshe igama kphela u'EvOe ntwana,

uziMixer nabafazi bese uz'biza,

sikugcina ezindadeni njengama lunga ephakamende aii'suka,

sodlala nina nispheka ngamanda,

ung'phakele ukudla nomqondo ngithi ukunidlela iVari,

kusho ubzukuzuku,

udukuku'uthule,

ub'suku budlule,

uk'bhula inkungu,

dukuduku meselimathunzi sphola namaOwts

TRADUCTION

Corus

MengeneKasi babuza ngezami,

meng'phethe zam' zobe zibhema iZollo,

on flambe au petit matin,

sthola lapho Rydin' sur une Volvo,

nous le laissons tomber mese sphethe'zami,

aw mabhebeza I wanna see u go sLow...,

nous le brisons,(Break it)

nous le brisons,(Break it)

nous le brisons kuze kuphuk'iqolo

Verset 1

Eh bathi ngigiligoda meng'Kill iBeat igidlile ng'shiya ibhoda,

dala indoda sdiliziy'khotha bagcwale ngigwinyi Ndoda,

dig iDollar nalez ey'talabha kdala zibhema iZoll,

ngathi iRoof is on fire la kugcwele abantu abasha,

izona izolo namuhla zyaBridger z'fohloz'amazolo,

zigcwala ngendovolo k'shovwa nenombolo kudliwe iZoll,

bhinci mpompo ivolovolo ubhalamba efunukuy'thola,

Kuhlanya ngisho abangaboni bheka ngyabukisa phela,

izinja z'khona zngena ngenduzula sek'xeg'amadolo,

zishaye iduzu zikhwihliz'amagwebu mese zigwinye strong,

iDeal ikhona dilik'ebhilidini mofun'iBeef,

leTrack iRecord'elwe emakhazeni ingakho ibulaliwe,

gwinyi ngwici zishona phansi medaleka k'guga idolo,

dala uWrong udale iFlop mez'qaleka z'qhuma inyongo,

k'dala sasibhala madala,

k'dala sasidala abadala,

ngathi sengidova lenamba vele baSwerve ngeKasi...

Curus 2

Verset 2

Ub'hlakahlaka menghlakaz'iBeat ngiCause inyakanyaka,

k'zama zame umhlaba uMbzet mededela isando,

umdala ngani modala abadala ungay'qgubzani sani,

mfake eBokisini skhiphe umqondo chose hors de la boîte,

isqalo plus ngeke ungagcwali ngentwa eRep Mashu,

didisi bhari dikida udaba ungay'gqubuzani sani,

dudulu darki delela ikasi uzodaleka bhari,

iDollar selihlangene aw'me kancane ngith u'kukhokha umoya,

vele gazi khona abasamangele ngokuzwa lenamba,

ang'kakashintshi sani k'shintshe igama kphela u'EvOe ntwana,

uziMixer nabafazi bese uz'biza,

sikugcina ezindadeni njengama lunga ephakamende aii'suka,

sodlala nina nispheka ngamanda,

ung'phakele ukudla nomqondo ngithi ukunidlela iVari,

kusho ubzukuzuku,

udukuku 'uthule,

ub'suku budlule,

uk'bhula inkungu,

dukuduku meselimathunzi sphola namaOwts

traductions des paroles

Les meilleures chansons du monde