Traduction24.com

Traduire les paroles en 2 étapes simples!
  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – sene xesteyem

Artiste: aygun kaza mova - Titre: sene xesteyem 

Paroles & Traduction: - sene xesteyem Ci-dessous, vous trouverez les paroles avec la traduction affichées côte à côte! Sur notre site web, vous trouverez de nombreuses autres paroles avec les traductions de ! Consultez nos archives et les autres paroles, par exemple cliquez sur la lettre a de et voyez quelles chansons nous avons le plus de dans nos archives comme sene xesteyem .

ORIGINAL

Səni gözləmirdim sən hardan gəldin
Çevrildi həyatın altı-üstünə
Ruhumu yerindən
oynadan ətrin
Qəlbimi yandırdı durdu qəsdinə
Dəyişdi ömrümün ağ-qara fəsli
Açıldı sabahlar kirpiklərimdə
Eşqimin dəyəri duyğumun əsli
Oyandı yatdığı dərinliklərdən
Gözüm yox dünya malında
Bircə zərrə istəyəm
Yalnız sənə vurğun ürək
Ancaq sənə xəstəyəm
Dərmanımı əllərində
yorulmadan gözləyən
Çarəm səni sevmək deyə
Ancaq sənə xəstəyəm

TRADUCTION

Je ne t'ai pas regardé, d'où viens-tu?
Il a évolué vers un six-over-life.
Mets mon âme en place
É ?? trin du miroir
Mon cœur a brûlé, mon cœur s'est arrêté de battre.
DÉ ?? yiÅ ?? di ömrümün aÄ ?? - qara fÉ ?? li
Le matin quand j'ai ouvert mes cils?
C'est le genre de communauté que certains critiques qualifient d'apparence artificielle
Des profondeurs du réveil
Je n'ai pas d'yeux sur les biens du monde
BircÉ ?? zÉ ?? rrÉ ?? istÉ ?? yÉ ?? m
Seulement toi ?? vurÄ ?? un ürÉ ?? k
Mais sÉ ?? nÉ ?? xÉ ?? stÉ ?? yÉ ?? m
DÉ ?? rmanÄ ± mM ± É ?? llÉ ?? rindÉ ??
regarder sans relâche
à ?? arÉ ?? m sÉ ?? ni sevmÉ ?? k deyÉ ??
Mais sÉ ?? nÉ ?? xÉ ?? stÉ ?? yÉ ?? m

traductions des paroles

Les meilleures chansons du monde