Traduction24.com

Traduire les paroles en 2 étapes simples!
  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aygun kaza mova – baalana ram

Artiste: aygun kaza mova - Titre: baalana ram 

Paroles & Traduction: - baalana ram Ci-dessous, vous trouverez les paroles avec la traduction affichées côte à côte! Sur notre site web, vous trouverez de nombreuses autres paroles avec les traductions de ! Consultez nos archives et les autres paroles, par exemple cliquez sur la lettre a de et voyez quelles chansons nous avons le plus de dans nos archives comme baalana ram .

ORIGINAL

Aygün Kazımova :
Mən istərəm ki, açasan sən ürəyini.... (x2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Səninlə görüşəndə ah, necə sərbəst oluram,
Bəlkə də anlamıram, özüm-özümə qəsd oluram...
Atıram iş-gücümü qollarında məst oluram,
Hər işim yaxşı gedir, özümü bəxtəvər sanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qisqanıram. (x2)
Çox şeyi danışmıram qaraltmamaq üçün qanını,
Sən bilirsən sevirəm canımdan artıq canını
Elə hallarda olur ki, görürəm nöqsanını
Danışım, danışmıyım içimdə alışıb yanıram... (x2)
Aygün Kazımova :
Mənim əməllərimi nöqsan hesab eyləmisən,
Amma bu böylə deyil hey yanıram, odlanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qisqanıram (x2)
Mən istərəm, sən hər an məni anlayasan...(2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Yağışın damlasının pıçıltısını izləyirəm,
O deyir "Yar gələn yolları təmizləyirəm"
Gecikirsən görüşə səbr eliyib gözləyirəm,
Gözüm yollarda qalır, kölgə düşür boylanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram... (x2)
Talayır, parçalayır köksümü süzgün baxışın,
Sonra bir yare qoyur üste acı davranışın,
Təki yağdırmayasan başıma hicran yağışın,
Mənə xoşdur helə bu göz yaşımda islanıram.. (x2)
Aygün Kazımova :
Aşiqə səbr eləmək, canan isə naz yaraşır,
Sən dözüb səbr eləyirsən baxıram xoşlanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram. (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Mən istərəm, sən sevgimizə inanasan...(x2)
Namiq Qaraçuxurlu :
Elə bir vaxt gələcək ki, xoş heyat görsənəcək.
Çağıranda yarımı can deyərək dillənəcək
Hələ bilmir nədir sevmək sevəcək, öyrənəcək.
Düşünüb özüm-özümü aldadıram, aldanıram... (x2)
Aygün Kazımova & Namiq Qaraçuxurlu :
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm, sənə bu qədər bağlanıram (x2)
Hələ tezdir səni mən yerə də, göyə də qısqanıram (x2)
Bəlkə mən düz eləmirəm ...

TRADUCTION

Aygün Kazımova:
Je veux que tu ouvres la bouche ... (x2)
Namiq Qara§uxurlu:
SÉ ?? ninlÉ ?? görüŠ?? É ?? ndÉ ?? ah, comment ?? Je suis libre,
BÉ ?? lkÉ ?? dÉ ?? Je ne comprends pas, moi-même? qÉ ?? sd oluram ...
Je travaille, je suis occupé dans mes bras,
Mon travail va bien, je pense que je suis content (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Voilà comment je me connecte. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? Je suis jaloux. (x2)
Ne parlez pas trop, ne saignez pas, ne saignez pas,
Tu sais que je t'aime plus que tu ne m'aimes
ElÉ ?? Dans certains cas, je vois un défaut
Je parle, je parle, je parle. alÄ ± Å ?? Ä ± b yanÄ ± ram ... (x2)
Aygün Kazımova:
Je ne pense pas que mon à ?? mÉ ?? llé ?? rimi est défectueux,
Mais est-ce vrai? non hé je suis en feu, je suis en feu (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Voilà comment je me connecte. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? jaloux (x2)
MÉ ?? n istÉ ?? rÉ ?? m, sÉ ?? n hÉ ?? r an mÉ ?? ni anlayasan ... (2)
Namiq Qara§uxurlu:
Je te regarde déposer une goutte d'huile
Il dit: "Je nettoie les routes."
GecikirsÉ ?? n görüŠ?? É ?? sÉ ?? br eliyib gözlÉ ?? yirÉ ?? m,
Mes yeux restent sur les routes, l'ombre ?? düŠ?? ür boylanÄ ± ram (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? c'est comme ça que j'ai commencé (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? Je suis jaloux ... (x2)
TalayÄ ± r, parçalayÄ ± r k¶ksümü s'z¼zgà baxn bax ± Ä ?? n,
Puis il le met sur une plaie et le traite avec amertume.
Si tu ne veux pas pleuvoir, va à hijra,
MÉ ?? nÉ ?? xoÅ ?? dur helÉ ?? Je suis trempé dans cet œil .. (x2)
Aygün Kazımova:
AÅ ?? iqÉ ?? sÉ ?? br elÉ ?? mÉ ?? k, canan isÉ ?? naz yaraÅ ?? Ä ± r,
J'ai hâte de te revoir (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? Voilà comment je me connecte. (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? jaloux (x2)
Je te veux, notre amour? inanasan ... (x2)
Namiq Qara§uxurlu:
ElÉ ?? Il était une fois un temps où c'était bon. heyat görsÉ ?? nÉ ?? cÉ ?? k.
à ?? aÄ ?? Ä ± randa yarÄmÄ ± peut deyÉ ?? rÉ ?? k dillÉ ?? nÉ ?? cÉ ?? k
HÉ ?? lÉ ?? ne sait pas quoi aimer, aimer apprendre, apprendre à aimer.
DüŠ?? ünüb özüm-¶¶z¼¼mü aldadÄ ± ram, aldanÄ ± ram ... (x2)
Aygün Kazımova et Namiq Qaraçuxurlu:
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? c'est comme ça que j'ai commencé (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? jaloux (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m, sÉ ?? nÉ ?? c'est comme ça que j'ai commencé (x2)
HÉ ?? lÉ ?? tezdir sÉ ?? ni mÉ ?? n yerÉ ?? dÉ ??, göyÉ ?? dÉ ?? jaloux (x2)
BÉ ?? lkÉ ?? mÉ ?? n düz elÉ ?? mirÉ ?? m ...

traductions des paroles

Les meilleures chansons du monde